ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ - AWARDS

 • 2008 Χρυσό µετάλλιο: Διεθνής Διαγωνισµός Οίνου Θεσσαλονίκης
 • 2010 Ασηµένιο µετάλλιο: Concours Mondial de Bruxelles
 • 2012 Χρυσό µετάλλιο: Διεθνής Διαγωνισµός Οίνου Θεσσαλονίκης
 • 2012 Ασηµένιο µετάλλιο: Finger Lakes International Wine Competition New York
 • 2013 Ασηµένιο µετάλλιο: Concours Mondial de Bruxelles 2013
 • 2015 Χάλκινο: Decanter Wine Awards 2015

ΝΕΗΛΥΣ - AWARDS

 • 2011 Ασηµένιο µετάλλιο: Concours Mondial de Bruxelles
 • 2012 Χρυσό µετάλλιο: Διεθνής Διαγωνισµός Οίνου Θεσσαλονίκης
 • 2012 Χρυσό µετάλλιο: Concours Mondial de Bruxelles
 • 2013 Ασηµένιο µετάλλιο: Finger Lakes International Wine Competition New York
 • 2014 Χρυσό µετάλλιο: Διεθνής Διαγωνισµός Οίνου Θεσσαλονίκη
 • 2015 Ασηµένιο: Concours Mondial de Bruxelles 2015
 • 2015 Commented Decanter Wine Awards 2015
 • 2016 Silver Medal: Concours Mondial de Bruxelles 2016